Stefan Łabanowski - pianista

BiografiaStefan Łabanowski urodził się w Krakowie. Tutaj rozpoczął naukę gry na fortepianie, a po ukończeniu z dwuletnim wyprzedzeniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie fortepianu prof. Anny Szyniarowskiej, kontynuował studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego. Ukończył je w roku 2002, otrzymując stopień Magistra Sztuki. W latach 2002-2005 odbył studia podyplomowe również pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego. Uczestniczył także w mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez Kevina Kennera. Ukończył studia doktoranckie i w roku 2012 zrealizował w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli, doktorat w dziedzinie gry na fortepianie, uzyskując stopień doktora sztuki muzycznej.

Stefan Łabanowski jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Zajął I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Olsztynie, II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Gdańska Wiosna” w Gdańsku, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha w Gorzowie, a w roku 1994, otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym EPTA w Krakowie. Zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Igora Strawińskiego w Champaign-Urbana (USA), a w 2004 roku zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną na III Międzynarodowym Konkursie „Citta di Guardiagrele” (Włochy). Jest również finalistą XXVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Citta di Sulmona” (Włochy, 2003).

Koncertował w Polsce, USA, Francji, Niemczech i na Ukrainie, a także występował na festiwalach muzycznych, m.in.: w roku 1994 – na Festiwalu Młodych Pianistów w Siedlcach i II Szczecińskiej Gali Artystycznej, a w roku 2000 – na V Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych Bydgoszcz-Toruń, odbywającym się w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Wystąpił również na VII Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu (2010), na Festiwalu Spotkań Kultur Caper Lublinensis, organizowanym przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie (2011) oraz na odbywającym się także w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie IV Międzynarodowym Festiwalu Braci Wieniawskich (2017).

Nagrywa dla Acte Préalable, która wydała jego trzy albumy płytowe. Pierwszy album (AP0203, wydany w roku 2010) jest światową premierą utworów fortepianowych Antoniego Stolpego (1851-1872), wybitnego, lecz niestety przedwcześnie zmarłego i zapomnianego polskiego kompozytora; dzieła fortepianowe Antoniego Stolpego były także przedmiotem doktoratu Stefana Łabanowskiego. Drugi album (AP0336, wydany w roku 2015) zawiera wybrane utwory Fryderyka Chopina. Trzeci album (APV001, wydany w roku 2015) to nagranie DVD na żywo z koncertu w 2014 roku, na którym znalazły się dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela i Sergiusza Prokofiewa.

Jego repertuar obejmuje utwory J. S. Bacha, utwory muzyki klasycznej, romantycznej muzykę impresjonizmu i utwory współczesne.

Stefan Łabanowski jest również autorem trzech publikacji wydanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: artykułu „Z zagadnień pracy pianisty” w książce „Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy, Teoria-Badania-Praktyka” pod redakcją Barbary Kamińskiej i Michała Zagrodzkiego (Warszawa, 2009), artykułu „Muzyka jako sztuka i przedsztuka” w książce „Muzyka współczesna i jej tożsamości” pod redakcją Tadeusza Kobierzyckiego (Warszawa, 2010) oraz artykułu „Antoni Stolpe – kompozytor zapomniany” w książce „Teraz musicie całkiem przestawić myślenie: 35 spojrzeń na muzykę i muzyków” pod redakcją Magdaleny Dziadek (Warszawa, 2016), który powstał w oparciu o referat, wygłoszony na konferencji „Problem wartości w refleksji o muzyce polskiej”, zorganizowanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2007.

Wśród wielu nagród i stypendiów, które zostały mu przyznane, takich jak: Stypendium Fundacji Sztuki Dziecka I stopnia, Stypendium Fundacji Kultury Polskiej, Stypendium Kształcenia Artystycznego prezydenta Gdańska, Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, na szczególną uwagę zasługuje Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie muzyki, otrzymane w roku 1994. W 1995 roku została mu przyznana Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej (Chicago, USA). Przez cztery lata (1992-1995) był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a w roku 1997 otrzymał Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa. W roku 2009 zostało mu przyznane Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stefan Łabanowski ma szerokie zainteresowania. Interesuje się oprócz muzyki również innymi dziedzinami sztuki, a także odkryciami naukowymi. Bardzo ceni sobie kontakt z przyrodą.